להצטרפות לקבוצת הרכישה חובה למלא את כל הפרטים הנחוצים, על מנת לספק את המוצרים בדיוק המרבי ולשביעות רצונכם.